Beit Ha’Chidush (BHC) is een onafhankelijke modern-Joodse gemeente voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde. We vormen een gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Als je een niet-Joodse partner hebt, dan zijn jullie samen welkom.

Doelstelling


BHC put uit traditionele en moderne Joodse bronnen. Onze inspiratie zoeken we in de Torah, de Talmoed, en bij hedendaagse vernieuwingsgezinde denkers en groepen in Europa, Israël en de Verenigde Staten, zoals de Reconstructionisten, Jewish Renewal, Liberal Judaism in Groot-Brittannië  en in het Humanistisch Jodendom.  Al vanaf de oprichting in 1995 kreeg Beit Ha’Chidush steun van vele vooruitstrevende rabbijnen in Europa en de Verenigde Staten. Beit Ha’Chidush is geassocieerd lid van Liberal Judaism en werkt samen met het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

Wij hebben minimaal drie maal per maand diensten voor sjabbat en feestdagen (agenda). We gebruiken onze eigen siddoer (gebedenboek), en onze eigen Haggadah (de orde van dienst voor de Pesach viering). Bezoekers roemen onze informele, warme en gezellige sfeer. Email van tevoren als je wilt komen.

Heb je kinderen, dan kunnen ze deelnemen aan Ledor Wador (‘van generatie op generatie’), onze Joodse les. Voor volwassenen hebben we ons volwassen Bar/Bat mitzwa programma, en lern - bijeenkomsten over Joodse onderwerpen. Voor hen die een Joodse status willen verwerven in de hele progressief Joodse gemeenschap bieden we een gioer opleiding. Tijdens onze tish , een sjabbatviering onder leiding van de rabbijn bij leden thuis, eten we samen en bespreken steeds een ander onderwerp.

Beit Ha’Chidush (Huis van Vernieuwing) werd in 1995 opgericht door Joden met een seculiere of religieuze achtergrond die kozen voor een toegankelijk, veelkleurig en vernieuwend Jodendom. Vanaf 1997 komt Beit Ha’Chidush bijeen In de sfeervolle Uilenburger Synagoge (1766) in de voormalige Jodenbuurt van Amsterdam. De Uilenburger Sjoel is naast de Portugese Synagoge de enige historische sjoel van Amsterdam die nog in gebruik is. Sinds 2005 heeft Beit Ha’Chidush een eigen rabbijn.

Beit Ha’Chidush is een democratische vereniging met een gekozen bestuur en algemene ledenvergaderingen, waar alle belangrijke beslissingen aan de leden worden voorgelegd. Beit Ha’Chidush is participatief: de leden worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan alle activiteiten en krijgen ruimte eigen initiatieven te ontplooien.