Nieuws

Verklaring

In de Joodse wereld en daarbuiten is vlak voor sjabbat veel opschudding ontstaan naar aanleiding van een passage uit de Rede van Fryslan die rabbijn Tamarah Benima afgelopen donderdag heeft gehouden. Het Bestuur van BHC is door leden en vrienden benaderd met zorgen en vragen hierover, omdat zij eveneens rabbijn van onze gemeenschap is. Wellicht ten overvloede kan worden opgemerkt dat rabbijn Tamarah Benima donderdag niet als rabbijn van BHC sprak, noch onze gemeenschap als zodanig vertegenwoordigde.

Zondagochtend 31 oktober is de kwestie in het Bestuur besproken, samen met rabbijn Tamarah Benima. Wij realiseren ons terdege dat er binnen BHC meerdere standpunten bestaan over wat door haar is gezegd. Binnen het Bestuur is dat niet anders.

BHC is geen hiërarchische organisatie, maar een gemeenschap van mensen met uiteenlopende meningen en inzichten. Dat blijkt ook duidelijk uit de zeer verschillende reacties die het bestuur ontvangt van leden en vrienden. Een standpunt innemen en actief uitdragen zou niet alleen zorgen dat een deel van de gemeenschap zich niet vertegenwoordigd weet door het bestuur, maar het bemoeilijkt ook de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. En met eveneens binnen het bestuur uiteenlopende meningen in dezen hebben we op zondagmorgen gemerkt dat juist het debat, het in gesprek gaan met elkaar, verhelderend werkt en wederzijds begrip tot stand brengt. Geen begrip in de zin dat de een het met de ander eens is, maar wel begrip over de gevoelens die bij de ander leven of opgeroepen worden of de argumenten die naar voren worden gebracht. Wat ons betreft verdient de dialoog te prevaleren boven andere middelen. Laten we in deze tijd van verregaande polarisatie juist proberen met elkaar in verbinding te blijven.

Er zijn ook binnen BHC mensen diep gekwetst (wat overigens nooit de bedoeling is geweest van de rabbijn, zo heeft zij ons verzekerd) en zij vinden het gebruikte voorbeeld van de jaren 30 ongepast. Het roept veel emoties op. Anderen vinden de vrijheid van meningsuiting, ook van een rabbijn, het hoogste goed en willen haar geen beperkingen opleggen. Sommigen vinden zelfs dat er geen taboe moet zijn, al is het van het grootste belang dat er zorgvuldig en intelligent met die taboes wordt omgegaan. Daar tussenin bevindt zich een heel spectrum aan meningen en inzichten.

Die verschillende standpunten bestaan dus ook binnen het Bestuur en wij hebben daar diepgaand, langdurig en met respect voor elkaar en elkaars perspectief over gesproken. Het bracht ons tot het besef dat de speech van rabbijn Tamarah Benima niet de mening van Beit Ha’Chidush als zodanig of van het Bestuur of de leden afzonderlijk reflecteert of vertegenwoordigt. En zoals gezegd is binnen het Bestuur en onze gemeenschap een breed scala van meningen, inzichten en interpretaties aanwezig.

Als Bestuur hopen wij dat onze leden en vrienden - als daar behoefte aan is - eenzelfde gesprek aan kunnen gaan, met elkaar en met onze rabbijn. Zij heeft zich daartoe te allen tijde bereid verklaard. Een gesprek, zelfs een debat op het scherpst van de snede (uiteraard steeds met het volste respect voor de ander), is het enige dat ons allen als gemeenschap, maar ook daarbuiten, verder kan helpen. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke basiswaarden voor BHC en die waarden gelden voor mensen èn hun meningen.

Namens het Bestuur,

Maja Mischke

Vrede voor Israël

Op de demonstratie voor vrede in Israël te Den Haag op 20 mei 2021 sprak rabbijn Tamarah Benima. De toespraak is hier terug te kijken en te luisteren.
Maror
Veel van onze activiteiten zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële ondersteuning van de Stichting Maror. We zijn Maror dan ook ontzettend dankbaar!

Pride Shabbat
Onze Pride Shabbat is altijd een mooie gelegenheid om het verhaal van Beit Ha’Chidush over het voetlicht te brengen.
Dat gebeurde in 2020 onder andere in het artikel “De sjoel waar iedereen welkom is” in de Gaykrant. Op Jonet.nl was te lezen hoe wij een primeur hadden met transgender rabbijn Abby Stein als hoofdgast.

Voor wie er niet bij kon zijn, is alles terug te kijken op Pride Salto TV. Eerst onze Pride Shabbat viering:

Gevolgd door de lezing door Abby Stein, met een introductie door onze rabbijn Tamarah Benima.

In Trouw verscheen op 30 juli 2020 een interview met Abby Stein, waarin BHC ook genoemd wordt. Titel: “De Amerikaanse Abby Stein is rabbijn maar dan wel op haar manier”. 


Instagram
Beit Ha’Chidush is sinds kort ook te vinden op Instagram!

Lidmaatschap/Membership

Word lid of vriend van Beit Ha Chidush, Amsterdams snelst groeiende, progressieve, egalitaire sjoel. Een mail naar .(JavaScript must be enabled to view this email address) volstaat om het balletje aan het rollen te krijgen!

Wil je een dienst bezoeken? Laat het ons dan even op tijd weten en stuur een mailtje naar .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Become a member or friend of Beit Ha Chidush, Amsterdam's fastest growing progressive, egalitarian shul. A simple e-mail to .(JavaScript must be enabled to view this email address) will get the ball rolling!

Do you want to visit a service? Please let us know in time and send an email to .(JavaScript must be enabled to view this email address)De Chidushim
BHC brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief uit: de Chidushim. De Chidushim is voor iedereen toegankelijk, gratis en voor niks. Als je hem elke maand in je mailbox wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar .(JavaScript must be enabled to view this email address). De Chidushim De editie van oktober is hier te vinden.

Over Beit Ha'Chidush

Beit Ha’Chidush Amsterdam synagoge is een onafhankelijke modern-Joodse sjoel voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde.