Nieuws

De Reizende Sjoel / Open Diensten / the Travelling Synagogue

Ongeveer een keer per maand wordt er een Open Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan. De Open Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is, te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in sjoel. Zij geven de mogelijkheid om mee te doen: het zingen van gebeden en liederen in het Hebreeuws, luisteren naar een derasja, het ervaren van berachot en na de dienst nasjen en gezelligheid.

De Open Diensten worden tot nog toe georganiseerd samen met christelijke kerkgemeenschappen, maar ze zouden ook met anderen opgezet kunnen worden. Ze worden gehouden in het hele land.

Opzet van de avond
19.00 inloop met koffie, thee en nasjen
19.30 – 20.30 Kabbalat Sjabbat-dienst
20.30 – 22.00 kiddoesj

Er is nog één Open Dienst voor de zomer, namelijk op 21 juni 2019 in Kampen.

Je kunt tot op het laatste moment beslissen om (mee) te komen, maar het is wel noodzakelijk om je op te geven bij de respectievelijke organisatoren of bij de rabbijn, via .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Pink Shabbat


OPROEP
Vooraankondiging
Pride Shabbat
2 aug 2019

APPEAL
Early Announcement
Pride Shabbat
Aug 2, 2019


Alsof we in het jodendom niet genoeg feestdagen hebben, voegt BHC midden in de zwoele maanden met lange avonden een belangrijk evenement toe: Pride Shabbat! Het is een feest van acceptatie en integratie. En als de meest inclusieve en liberaal joodse gemeente van Nederland, dragen we graag ons steentje bij door middel van een speciale dienst, op een bijzondere avond, met een feestelijk tintje én roze bubbels!
Om deze avond mogelijk te maken willen we een beroep doen op jou!
Vanaf 14:00 uur moeten er wat hapjes en drankjes worden klaargemaakt en mooie versiering in de sjoel aangebracht worden. Wij zorgen voor een natje en een droogje, Abba als achtergrondmuziek, plug- and play-versiering, een minicursus catering en een gezellige aftrap voor deze zéér bijzondere avond.
Ook zijn we op zoek naar een chef bubbels: jij beheert de voorraad flessen, knalt de kurken er zo nu en dan af en giet de glazen vol.
Om het allemaal veilig te houden komt BLEW ons ondersteunen. Dus we zoeken ook iemand die de bekende gezichten van gemeenteleden en vaste of jaarlijks terugkerende gasten een beetje kent en onze gasten voor deze Pride Shabbat welkom wil heten.
Meldt je aan, geef je op, kom erbij, help mee, steek je handen uit, zing, vecht, huil, bid, lach werk en bewonder! Het wordt een hilarische middag, een relaxte avond, een mooie dienst, een bijzonder gebeuren en jij kan er deel van uitmaken!
Mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address) Ook voor vragen of als je meer informatie wil.
Of trek Alexander even aan zijn jasje. We zien je graag!
--
As if we don't have enough holidays in Judaism, in the middle of the balmy months with long evenings BHC is adding an important event: Pride Shabbat!
It is a celebration of acceptance and integration. And as the most inclusive and liberal Jewish community in the Netherlands, we are happy to contribute a special service, on a special evening, with festive touches and pink bubbles!
To make this evening possible, we are appealing to you!
From 2 pm snacks and drinks need to be prepared and beautiful decorations will be placed in the shul. We'll provide drinks and snacks, Abba as background music, plug and play decoration, a mini course in catering and a fun kick-off for this very special evening.
We are also looking for a bubbles supervisor: you'll manage the supply of bottles, pop open the corks and pour the glasses full.
To keep it all safe, BLEW guards will be supporting us. So we are also looking for someone who knows the familiar faces of shul members and regular or annual guests and who wants to welcome our guests for this Pride Shabbat. Sign up, register, join in, help, extend your hands, sing, fight, cry, pray, laugh and admire! It will be a hilarious afternoon, a relaxed evening, a nice service, a special event and you can be part of it!
Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address) Also for questions or if you want more information. Or tug on Alexander's coat. We look forward to seeing you!

Tish

Een keer in de maand hebben we - voor leden en vrienden - Tish bij een van de leden of vrienden thuis. We maken kiddush, eten en drinken, lernen een beetje met de rabbijn, sjmoezen, zingen, bensjen: een feestelijke shabbatviering! In beginsel is er Tish op de tweede vrijdag van de maand. Wil je ook een keer gastvrouw/-heer zijn, en/of een thema aandragen? Geef je op bij .(JavaScript must be enabled to view this email address).


Oneg
Heb je iets te vieren? Vier het met ons door de oneg na een dienst te sponsoren. Als je mailt naar .(JavaScript must be enabled to view this email address) dan nemen we contact op om te overleggen wat je wensen zijn.

Over Beit Ha'Chidush

Beit Ha’Chidush Amsterdam synagoge is een onafhankelijke modern-Joodse sjoel voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde.