Nieuws

Pride Shabbat 2020Op 31 juli 2020 vieren we Pride Sjabbat. Door de omstandigheden doen we dat niet fysiek in de synagoge, maar online via Zoom.

We verzorgen een kabbalat sjabbat dienst in het teken van Pride, met medewerking van diverse leden van Beit Ha’Chidush. Na de dienst maken we kiddoesj en motzi. En we sluiten de avond af met een shiur/lezing van Abby Stein.

Abby groeide op in een orthodox milieu in Williamsberg (New York) en nadat zij haar smiecha (rabbinale bevoegdheid) kreeg, kwam zij uit de kast als transgender. Over deze heftige periode schreef zij een boek: “Becoming Eve”. Zij is activiste en geeft lezingen over de hele wereld en we zijn bijzonder trots dat zij nu virtueel aanwezig is bij ons.

Details:

Vrijdagavond 31 juli 2020: Pride Sjabbat bij Beit Ha’Chidush. 19.00 uur: kabbalat sjabbat dienst, 19.45 uur: kiddoesj en motzi, 20.00 uur: shiur/lezing door Abby Stein.

Aanmelden kan via: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Voor leden en vrienden is er meer informatie over Abby Stein en de inloggegevens voor Pride Sjabbat beschikbaar op Reshet, het intranet van onze gemeenschap. Ga daar naar de kalender voor de details van Pride Sjabbat.

------------------------------

On July 31, 2020 we celebrate Pride Shabbat. Due to the circumstances, we don't gather in the synagogue, but online via Zoom.

We provide a kabbalat Shabbat service in the spirit of Pride, with the cooperation of several members of Beit Ha'Chidush. After the service we make kiddush and motzi (blessing over the day, with wine and bread). And we top off the evening with a shiur / lecture by Abby Stein.

Abby grew up in an Orthodox environment in Williamsberg, New York, and after getting her smicha (rabbinical jurisdiction) came out as a transgender. She wrote a book about this intense period: “Becoming Eve”. She is an activist and lecturer all over the world and we are very proud that she is virtually joining us on this special occasion.

Details:
Friday evening July 31, 2020: Pride Shabbat at Beit Ha'Chidush. 7:00 pm: Kabbalat Shabbat service, 7:45 pm: Kiddush and Motzi, 8:00 pm: Shiur / lecture by Abby Stein.

You can register at: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

For members and friends, more information about Abby Stein and the login details for Pride Shabbat are available on Reshet, our community's intranet. Go to the calander for the details for Pride Shabbat.

Brief van de rabbijn in tijden van Corona

Beste iedereen die met Beit Ha’Chidush verbonden is, op welke manier dan ook,

Van alle catastrofes die de laatste jaren zijn waargenomen of voorspeld, hebben we de catastrofe die ons en de mensheid nu bedreigt, totaal niet zien aankomen. Op een enkele viroloog na, maar ja… naar hem of haar is slecht geluisterd.

Het beeld dat bij mij opkomt, in deze periode op weg naar Pesach, is de aanval van Amalek.

Het joodse volk trok met een groot aantal anderen weg uit Egypte, het land van benauwenis, het land waar je bijna geen lucht kreeg. Achterin de stoet werden de ouden, de zwakken, de kwetsbare vrouwen en de kinderen aangevallen door een nietsontziende vijand. Voor het joodse volk is ‘Amalek’ dé naam geworden voor dé aartsvijand. Steeds weer opnieuw manifesteerde Amalek (van wie de nakomelingen allang niet meer te traceren zijn, zeggen de rabbijnen) zich in een andere gedaante.

Maar Amalek, de onverhoedse vernietiger, werd altijd gedacht in de vorm van mensen. De joodse traditie heeft slechts mensen tot vijand verklaard, en dan nog met een grote beperking: mensen met kwade intenties en daadwerkelijk gewelddadig gedrag. Dus nee, corona is geen Amalek; het hoort niet tot het wapenarsenaal van mensen, maar tot dat van de natuur. Het hoort bij de Schepping, en is alleen met technische middelen zichtbaar te maken.

Die onzichtbaarheid draagt bij aan de onzekerheid die ons allen in de greep heeft. Waar is het? Ben ik drager? Is hij of zij drager? Kan ik iemand besmetten? Ben ik al besmet, en wat kan ik daar dan tegen doen? Wie gaat ziek worden en wie gaat ons ontvallen? Het zijn slechts een paar van de vele vragen die ons bezighouden. Vooralsnog zonder de antwoorden te kennen.

Toch zijn we niet machteloos. Zo veel mogelijk uit de buurt van anderen blijven, handen wassen en ontsmetten, zelf-isolatie, en verder zo gezond mogelijk proberen te zijn of te worden (als dat kan), zijn het devies. En zo goed mogelijk uitgerust zijn. Wat dat betreft krijgen we nu, bij wijze van spreken, de gelegenheid om alle Sjabbatot in te halen die we niet als Sjabbat hebben doorgebracht.

Beit Ha’Chidush is een geweldige gemeenschap. Mensen bekommeren zich om elkaar. Dat blijkt onder meer uit het aanbod van verschillende leden en vrienden om de zwakkeren en kwetsbaren onder ons te helpen. De bereidheid, ja, het verlangen om te helpen is groot. Gelukkig is die hulp op dit moment niet nodig. Maar voor ieder die dat nodig gaat krijgen, staan er helpers in de startblokken.

In alle gemeenschappen is eenzaamheid een probleem. Zeker nu. Maar bedenk wat een gelegenheid de crisis biedt om de eenzaamheid binnen onze gemeenschap te verminderen. Pak de telefoon op, bel! Stuur een mailtje om te vragen hoe het is? Skype of zoom of ga op een andere manier online mét een camera. Leg weer het contact dat al zo lang in het slop zit. Fysiek contact is onmogelijk, of zoveel mogelijk te vermijden, maar de elektriciteit gaat niet uitvallen, dus virtueel is alles mogelijk.

Dat brengt me op iets anders. Voor zover ik kan overzien heeft de wereldgemeenschap voor het eerst in zijn bestaan slechts één tegenstander te overwinnen: een onzichtbaar kleine ziekteverwekker die geen onderscheid maakt tussen mens en mens. Alle wetenschappers die ook maar iets kunnen bijdragen aan een oplossing zetten hun intellect, inzicht, werkvermogen, toewijding en creativiteit in om een oplossing te vinden waar allen op deze planeet baat bij hebben. Wie weet is deze ervaring die mensen op zo veel verschillende manieren bij elkaar brengt qua compassie en zorg, de aanzet tot een andere manier van leven. Een holistischer, ecologischer, sociaal-economisch gezondere manier, een leven dat meer beducht is op de kwetsbaarheid van mens en Schepping, een leven dat meer gericht is op wat daadwerkelijk belangrijk is voor ieder mens en voor mensen als sociale en creatieve groep. Het zou zo maar kunnen.

Ondertussen blijft de angst of niet toch een van ons (een ‘ons’ in een hele grote cirkel) het aflegt tegen corona. Laten we hopen dat niemand die verschrikking en dat verdriet hoeft mee te maken.
Wees verstandig, handel verstandig, en vertrouw er op dat het goed komt.


Jewarechecha we jisjmerecha - Moge de Eeuwige jullie zegenen en beschermen.

Tamarah Maionah Benima
jullie rabbijn

Corona

Beste mensen,
Het Bestuur van BHC en zijn rabbijn volgen nauwkeurig welke maatregelen door het RIVM worden aanbevolen i.v.m. het indammen van de verspreiding van het Corona-virus.
Daarom is besloten om in ieder geval tot eind april alle activiteiten op te schorten. Er wordt nu nagedacht over hoe via een live stream diensten, seiders en het onderwijs van Ledor Wador toch doorgang te laten vinden. Via deze site word je daarvan op de hoogte gehouden.

Als je informatie hebt die nuttig kan zijn, laat het ons dan weten via .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld in huis of met het kopen en naar huis brengen van boodschappen, laat het ons dan weten; ook als je weet van iemand anders die hulp nodig heeft.

Wees gezond!

Shabbat shalom,

Het Bestuur
________________________________________
Dear all,
The Board and its rabbi are closely following the suggested measures for containment of the Corona-virus by the government. Therefore it was decided that all BHC activities will be postponed at least until the end of April. We are now considering the possibilities of live streaming services, seiders and Ledor Wador lessons. New developments will be posted on this site.

If you have information that can be of use, please contact us at .(JavaScript must be enabled to view this email address).

If you need help (in your home or with taking care of groceries etc.) please let us know and we will see what we can do. Also if you know of anyone in that situation.

Be well!

Shabbat shalom,

The Board

Over Beit Ha'Chidush

Beit Ha’Chidush Amsterdam synagoge is een onafhankelijke modern-Joodse sjoel voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde.