Nieuws

De Hoge Feestdagen 5781


De Hoge Feestdagen verlopen dit jaar geheel anders dan andere jaren. Door de omstandigheden is het helaas niet mogelijk om de diensten fysiek te laten plaatsvinden. Een aantal diensten zal Beit Ha’Chidush via ZOOM verzorgen.
En -heel bijzonder!- je kunt ZOOM-diensten van andere kehillot in Nederland bezoeken. Dit zogenaamde ‘online sjoelhoppen’ wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het College van Rabbijnen, de diverse besturen van LJG’s in Nederland, Beit Ha’Chidush en het Dichibur (‘ZOOM’) Team in Amsterdam.

Verder bieden we je een sji’oer/lezing aan op 23 september om 19.30 uur, door Abby Stein. Zij is openlijk transgender en rabbijn, en zal vertellen over de viering en beleving van de feestdagen in de Chassidische wereld.
Het succes van haar virtuele komst en de belangstelling voor haar verhaal blijkt uit de hoeveelheid artikelen die over haar verschenen in de media toen zij eerder dit jaar bij Pride Sjabbat bij ons te gast was. Onlangs verscheen een uitgebreid interview met Abby in het NIW (nr. 41) en portretteerde men haar op de voorpagina.

Om het sjoel-hoppen goed te laten verlopen, zal voor de online diensten tevoren aangemeld moeten worden. Dat gaat in een aantal stappen, waarvan de eerste is dat je
via .(JavaScript must be enabled to view this email address) een aanmeldingsformulier aanvraagt voor de ZOOM-diensten die Beit Ha’Chidush verzorgt. Na ingevulde ontvangst en betaling (vóór 14 september), krijg je de Zoom-links toegezonden.

Sjana tova oemetetoeka en chatima tova!

The High Holidays are completely different this year from other years. Due to the circumstances it is unfortunately not possible to have the services take place physically. A number of services will be provided by Beit Ha’Chidush via ZOOM.
And - very special! - you can visit ZOOM services from other kehillot in the Netherlands. This “online shul-hopping” is made possible by a collaboration between the College of Rabbis, the various boards of LJGs in the Netherlands, Beit Ha‘Chidush and the Dichibur (” ZOOM “) Team in Amsterdam.

We also offer you a shiur/lecture on September 23 at 7.30 pm, by Abby Stein. She is openly transgender and rabbi, and will talk about the celebration and experience of the holidays within the Hasidic world.
The success of her (virtual) presence and the interest in her story is evident by the amount of articles that appeared about her in the media, when she was our guest at Pride Shabbat earlier this year. An extensive interview was recently published in the NIW (nr. 41) and Abby was portrayed on the front page.

For the “shul-hopping” to run smoothly, the online services will have to be pre-set. This is done in a number of steps of which the first is to ask for a registration form for the ZOOM services provided by Beit Ha’Chidush via .(JavaScript must be enabled to view this email address). After registration and payment (before September 14th), you will receive the ZOOM links for this. On this registration form you can also indicate which other kehillot you would like to visit virtually.

Shana tova umetuka and chatima tova!

Beit Ha’Chidush in het nieuws

Onze Pride Shabbat is altijd een mooie gelegenheid om het verhaal van Beit Ha'Chidush over het voetlicht te brengen.
Dat gebeurde dit jaar onder andere in het artikel "De sjoel waar iedereen welkom is" in de Gaykrant. Op Jonet.nl was te lezen hoe wij een primeur hebben met transgender rabbijn Abby Stein als hoofdgast.

Voor wie er niet bij kon zijn, is alles terug te kijken op Pride Salto TV. Eerst onze Pride Shabbat viering:


Gevolgd door de lezing door Abby Stein, met een introductie door onze rabbijn Tamarah Benima.


In Trouw verscheen op 30 juli een interview met Abby Stein, waarin BHC ook genoemd wordt. Titel: "De Amerikaanse Abby Stein is rabbijn maar dan wel op haar manier".Vertaling programma Pride Shabbat
Pride_Sjabbat_Nederlandse_vertaling.pdf


Instagram
Beit Ha'Chidush is sinds kort ook te vinden op Instagram!

Corona

Beste mensen,
Het Bestuur van BHC en zijn rabbijn volgen nauwkeurig welke maatregelen door het RIVM worden aanbevolen i.v.m. het indammen van de verspreiding van het Corona-virus.
Daarom is besloten om in ieder geval tot eind april alle activiteiten op te schorten. Er wordt nu nagedacht over hoe via een live stream diensten, seiders en het onderwijs van Ledor Wador toch doorgang te laten vinden. Via deze site word je daarvan op de hoogte gehouden.

Als je informatie hebt die nuttig kan zijn, laat het ons dan weten via .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld in huis of met het kopen en naar huis brengen van boodschappen, laat het ons dan weten; ook als je weet van iemand anders die hulp nodig heeft.

Wees gezond!

Shabbat shalom,

Het Bestuur
________________________________________
Dear all,
The Board and its rabbi are closely following the suggested measures for containment of the Corona-virus by the government. Therefore it was decided that all BHC activities will be postponed at least until the end of April. We are now considering the possibilities of live streaming services, seiders and Ledor Wador lessons. New developments will be posted on this site.

If you have information that can be of use, please contact us at .(JavaScript must be enabled to view this email address).

If you need help (in your home or with taking care of groceries etc.) please let us know and we will see what we can do. Also if you know of anyone in that situation.

Be well!

Shabbat shalom,

The Board

Over Beit Ha'Chidush

Beit Ha’Chidush Amsterdam synagoge is een onafhankelijke modern-Joodse sjoel voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde.