Beit Ha’Chidush publiceert op deze pagina regelmatig nieuws en bijzondere derasja (droosje/ toespraakje) van onze shul.
Tish
Een keer in de maand hebben we - voor leden en vrienden - Tish bij een van de leden of vrienden thuis. We maken kiddoesj, eten en drinken, lernen een beetje met de rabbijn, sjmoezen, zingen, bensjen: een feestelijke sjabbatviering! In beginsel is er Tish op de tweede vrijdag van de maand. Wil je ook een keer gastvrouw/-heer zijn, en/of een thema aandragen? Geef je op bij .(JavaScript must be enabled to view this email address).


Oneg
Heb je iets te vieren? Vier het met ons door de oneg na een dienst te sponsoren. Als je mailt naar .(JavaScript must be enabled to view this email address) nemen we contact op om te overleggen wat je wensen zijn.

2016 Jaarverslag

Het bestuur bestond in 2016 uit Daniel Brecher (voorzitter; coördinatie bestuur, huisvesting, externe relaties), Esther van de Vosse (secretaris; relatie met leden en vrienden, giur-project,
Maror-aanvragen), Harald van Perlstein (penningmeester, ledenadministratie, lidmaatschapscommissie). Steven Kushner (lid; rabbinaat, rituelencommissie), Alexandra Dawe (lid; externe communicatie, onderwijs, giurproject).

...lees verder

Op 18 december was de tweede ALV alwaar een bestuurswisseling heeft plaats gevonden. Daniel Brecher is afgetreden nadat hij 5 jaar lang met grote inzet en deskundigheid voorzitter was geweest. Ook Alexandra Dawe trad af. Daarvoor in de plaats zijn in het bestuur gekozen José de Kwaadsteniet en Harry Gase als leden. De voorzittersrol is overgenomen door Esther van de Vosse, die al secretaris was.

Dankzij de uitstekende sfeer binnen het bestuur en de goede verstandhoudingen werden weinig problemen ondervonden. Belangrijk moment was het bereiken van overeenstemming met de SUS over de terugkeer in juli 2016 naar De Uil na de renovatie die eind maart 2015 leidde tot tijdelijke verplaatsing van de vieringen en activiteiten naar de kleine sjoel in het gebouw van de LJG. Lees meer informatie in ons 2016 Jaarverslag

sluit

2015 Jaarverslag

Het bestuur bestond in 2015 uit Daniel Brecher (voorzitter), Barbara Swarthout (secretaris) tot 11 september , Steven Kushner, Alexandra Dawe en Harald van Perlstein (penningmeester). Esther van de Vosse werd in juni door de ledenvergadering gekozen als opvolger van Barbara Swarthout.
...lees verder

Ondanks de tijdelijke huisvesting in de LJG vanwege de verbouwing van de Uil,bleef de groei van BHC doorzetten en konden alle activiteiten met wat aanpassingen doorgang vinden. In het voorjaar is een nieuw rabbijn gevonden in Tamarah Benima wat een hele goede keuze blijkt te zijn geweest. Een andere uitdaging was de publicatie van de Sjiron Ledor Wador die uiteindelijk heel mooi is geworden. Lees meer informatie in ons 2015 Jaarverslag

sluit

2014 Jaarverslag

Het bestuur bestond 2014 uit Daniel Cil Brecher (voorzitter), Barbara Swarthout (secretariaat), Steven Kushner (rabbinaat, rituelen commissie) en Alexandra Dawe (externe communicatie, onderwijs). Harald van Perlstein werd in mei door de ledenvergadering als penningmeester gekozen en nam ook de ledenadministratie op zich.
...lees verder

De doorzettende groei van BHC en onze toenemende activiteiten – een derde dienst per maand, de jahadoet-lessen, workshops en openbare evenementen – vergden niet alleen meer werk maar ook een efficiënter manier van werken. Voor meer informatie lees hier het jaarverslag en de jaarrekening.

sluit