Zjoel


Thursday 30 April
(scroll down for English)

Nu gewone diensten in de Uilenburgersjoel niet mogelijk zijn, is BHC op 10 april gestart met wekelijks verzorgde virtuele diensten. Het ligt in de verwachting dat deze Zoom-diensten nog maanden de gewone zullen vervangen.

In mei zijn de zoom-diensten op:
1 mei Kabbalat Sjabbat/vrijdagavond-dienst
8 mei Kabbalat Sjabbat/vrijdagavond-dienst (English)
16 mei Sjachariet/zaterdagochtend-dienst
22 mei Kabbalat Sjabbat/vrijdagavond-dienst
29 mei Kabbalat Sjabbat/vrijdagavond-dienst

De Kabbalat zjabbat / Vrijdagavond-diensten zijn van 18.45 uur tot 19.45 uur.
De Zjachariet / Zaterdagochtend- diensten zijn van 10:00 tot 11:30
Om mee te doen moet je je aanmelden door een mail te sturen naar info@beithachidush.nl.

Let op: alle diensten zijn in het Nederlands, maar om onze Engelstalige leden en vrienden (die te weinig Nederlands kennen om de diensten te volgen) ook deze ervaring te geven, zal maandelijks één van de vrijdagavonddiensten in het Engels worden gehouden. De eerste Engelstalige dienst zal vrijdagavond 8 mei plaatsvinden.

*******************************

In these special times when gathering physically in the Uilenburgershul is not possible, BHC has started virtual services (since 10th April). They are taking place every week. Most probably the virtual services will replace the services in the Uil for several months.

In May the Zoom-services will be on:
May 1st Kabbalat Shabbat / Friday evening service
May 8th Kabbalat Shabbat / Friday evening service (English)
May 16th Shacharit / Shabbat morning service
May 22nd Kabbalat Shabbat / Friday evening service
May 29th Kabbalat Shabbat / Friday evening service

The Kabbalat zjabbat / Friday night service will take place between 18:45 -19:45 hrs.
The Zjachariet / Shabbat morning service will take place between 10:00 - 11:30 am.

You need to let us know in advance if you want to participate by sending an email to info@beithachidush.nl

Attention: All the services are in Dutch, but to also offer the shul service experience to members, friends and interested people who do not understand Dutch (well enough) to follow the service, a service will be held in English on the second Friday night of the month. The first one will be on Friday evening the 8th of May.