Zjoel


Saturday 1 August
Z-joeldiensten: virtuele synagoge-diensten via Zoom (scroll down for English)

Nu gewone diensten in de Uilenburgersjoel niet mogelijk zijn, is verzorgt BHC (bijna) wekelijks virtuele diensten. Het ligt in de verwachting dat deze Zoom-diensten nog maanden de gewone zullen vervangen. Wil je meedoen en de link toegestuurd krijgen, mail dan naar secretariaat@beithachidush.nl.

7 augustus: Kabbalat Sjabbat
Parasja: Ekev
Leiding: Marcella Levie
Chazzanoet: Jelle Zijlstra

14 augustus Kabbalat Sjabbat (English)
Parasja: Re'eh
Leiding: rabbijn Tamarah Benima
Chazzanoet: Alexander de Vries, Jelle Zijlstra

28 augustus Kabbalat Sjabbat
Parasja: Ki Tsetse
Leiding: Rabbijn Tamarah Benima
Chazzanoet: Alexander de Vries, Jelle Zijlstra, Myriam Lipovski

4 september: Kabbalat Sjabbat/ Pride Sjabbat
Parasja: Ki Tavo
Leiding: Rabbijn Tamarah Benima
Chazzanoet: Alexander de Vries, Jelle Zijlstra


Let op: alle diensten zijn in het Nederlands, maar om onze Engelstalige leden en vrienden (die te weinig Nederlands kennen om de diensten te volgen) ook deze ervaring te geven, zal maandelijks één van de vrijdagavonddiensten in het Engels worden gehouden. De eerste Engelstalige dienst zal vrijdagavond 14 augustus plaatsvinden.

-----------------------------------------------

Z-hul-services: virtual synagogue services on Zoom
In these special times when gathering physically in the Uilenburgershul is not possible, BHC had started virtual services. They are taking place (almost) every week.
Most probably the virtual services will replace the services in the Uil for several months to come.
If you would like to participate, please let us know by email at secretariaat@beithachidush.nl and the details on how to login will be sent to you.


August 7th Kabbalat Shabbat/Friday night. service
Parasha: Ekev
Led by: Marcella Levie
Chazzanut: Jelle Zijlstra

August 14th Kabbalat Shabbat/Friday night. service (English)
Parasha: Re'eh
Led by: rabbi Tamarah Benima (English)
Chazzanut: Alexander de Vries, Jelle Zijlstra

August 28th: Kabbalat Shabbat/Friday night service
Parasha: Ki Tsetsei
Led by: Rabbi Tamarah Benima
Chazzanut: Jelle Zijlstra, Myriam Lipovski, Alexander de Vries, Jelle Zijlstra

September 4th: Kabbalat Shabbat/Friday night service; Pride Shabbat.
Parasha: Ki Tavo
Led by: Rabbi Tamarah Benima
Chazzanut: Alexander de Vries, Jelle Zijlstra

The Kabbalat zjabbat / Friday night service will take place between 18:45 -19:45 pm. If you want the Zoom link to have access to the service, send a message to secretariaat@beithachidush.nl. If you're a member or friend, you can also find the Zoom link on Reshet, our intranet.

Attention: All the services are in Dutch, but to also offer the shul service experience to members, friends and interested people who do not understand Dutch (well enough) to follow the service, an English-language service will be held on the second Friday night of the month. In June, the English language service will take place on August the 14th.