Zjoel


Monday 1 February
Z-joeldiensten: virtuele synagoge-diensten via Zoom (scroll down for English)
Nu gewone diensten in de Uilenburgersjoel niet mogelijk zijn, verzorgt BHC wekelijks virtuele diensten. Het ligt in de verwachting dat deze Zoom-diensten nog maanden de gewone zullen vervangen. Wil je meedoen en de link toegestuurd krijgen, mail dan naar secretariaat@beithachidush.nl.

-----------------------------------------------

Z-hul-services: virtual synagogue services on Zoom
BHC has started virtual services: they are taking place once a week. Most probably the virtual services will replace the services in the Uil for several months to come. If you would like to participate, please let us know by email at secretariaat@beithachidush.nl and the details on how to login will be sent to you.

Z-Poerim


Sunday 28 February
Zie voor meer info onze home page.

Aanvang: 15.00 uur
Leiding: rabbijn Tamarah Benima

Kabbalat Zjabbat


Friday 5 March
Aanvang: 18.45 uur

Parasja: Ki Tissa
Leiding: rabbijn Tamarah Benima
Chazzanoet: Jelle Zijlstra

Kabbalat Zjabbat


Friday 12 March
Aanvang: 18.45 uur

Parasha: Va-yacheil/P’kuddei 
Leader: Ellis Griffith
Chazzanoet: Jessica Hennis
This service will be in English.