Ledor Wador
Een paar keer per jaar wordt er tijdens de dienst extra aandacht besteed aan de jongste leden van onze kehilla, bijvoorbeeld tijdens een Kinderdienst, Poeriem en Chanoeka.

Ledor Wador is het joods onderwijs voor voor kinderen bij BHC. De lessen zijn voor kinderen van 4-12 jaar en worden twee keer per maand gegeven op zondagochtend. De les duurt twee uur en bestaat uit twee onderdelen:
... meer info

Jahadoet ( joodse cultuur &  geschiedenis) en Hebreeuws. Door middel van verhalen, knutselen, zang en spel raken de kinderen op speelse wijze vertrouwd met de traditie, de taal, liedjes en teksten die centraal staan in het joodse leven. Er wordt gewerkt met kleine groepjes in een intieme en veilige sfeer. Voor kinderen die de Bar/Bat Mitswa leeftijd naderen, bestaat de mogelijkheid voor individuele begeleiding.

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen worden ingeschreven. Gebruik hiervoor het formulier op deze pagina.

sluit
Bar/Bat Mitsvatraject voor volwassenen
Bar/Bat Mitzva word je door 12 (meisje) of 13 (jongen) jaar te worden. Je wordt dan religieus volwassen en wordt geacht de geboden op je te nemen. Dat wordt vaak gevierd met een ceremonie waarbij je verschillende rollen vervult in de dienst, o.a. het laajenen uit de Torah-rol. Heb je geen bar/bat mitzwe ceremonie gehad op je 12e of 13e, dan kun je dat op iedere leeftijd nog doen.
... meer info

Omdat volwassenen die BM willen doen vaak een hele verschillende achtergrond hebben, is ons BM programma voor volwassenen een individueel traject. Het begint met een gesprek met rabbijn Tamarah waarin we verkennen wat jouw individuele leertraject zal zijn voor een BM. Zo maken we voor ieder een individueel maat-programma. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met rabbijn Tamarah, rabbijn@beithachidush.nl.

sluit